Schránka důvěry Základní škola Hradební, Broumov

Elektronická verze schránky důvěry umožňuje vzájemnou komunikaci žáka nebo zákonného zástupce se školním psychologem a to i anonymně. Nabízíme bezpečné prostředí pro nahlášení případů, kterým je třeba se věnovat.


© Schránka-důvěry.cz